English LanguageBulgarian Language
 
 
 
 
 
 


       
  Контакти


ДППБ – Централен офис
9002 Варна
ул. “Полк.Свещаров” 5
GSM.:0878321033
/Снежанка Димитрова/
e-mail: info@dppb.org


   
 
Майстор-треньори:

Проф. д. пс. Иванка Бончева Паунова – Варна
Висше образование по филосифия и психология в СУ “Кл.Охридски”
Професор, Доктор по мед. психология, в Катедрата по психиатрия и мед.психология на МУ- Варна, специалист по клинична психология и педагогическа рехабилитация, позитивен психотерапевт от 1993г., треньор по позитивна психотерапия от 1995г., правоспособен психотерапевт на европейско ниво от 2005г.

GSM: 0887 722 581;
e-mail: ibontcheva@yahoo.com


 
Д-р Цветанка Маринова – Варна
Доктор по психология, магистър по психология и педагогика, позитивен психотерапевт за деца и възрастни. Действащ психотерапевт и консултант в Център за социална превенция към ОКБППНМ-Варна. Майстор-треньор по позитивна психотерапия от 1993г.
GSM: 0899 655 315
e-mail: cvetamar@abv.bg
 Гергана Петрова Момова
Клиничен психолог – психотерапевт, главен асистент в МУ – Варна. Сертифицирана като майстор-треньор /2004г./ по позитивната психотерапия и психотерапевт с европейски сертификат /2005/.
   Работи като фасилитатор в Програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” към Фондация “Драйфус” – САЩ. Специалист по проблемите на зависимостите и на ХИВ/СПИН.
Специализирала клинична психологич и психотерапия в Кромержиж / Чехословакия, Басел и Листал/ Швейцария
Работи с деца и възрастни в стационарни и амбулаторни условия.

GSM: 0889 846 993;
e-mail:gerganamomova@hotmail.com
 
Снежана Илиева – Варна
Висше образование Специалност „Педагогика” в СУ “Климент Охридски”. Позитивен психотерапевт и треньор на базово и майсторско ниво по Позитивна психотерапия с европейски сертификат от от 1993 г. в модулите:
- Базисен курс;
- Самопознание;
- Психодинамика;
- Фамилна терапия и консултиране;
- Кризи и кризисна интервенция;
- Групова психотерапия
GSM: 0899 680 851
e-mail: snezitoilieva@abv.bg

 Боряна Велиславова Чалъкова - Варна
Магистър по психология,СУ „Св. Климент Охридски“ и клиничен психолог. Специализация в психосоматични клиники Целенус, Германия. Позитивен психотерапевт и треньор в майсторско ниво по позитивна психотерапия, психодрама терапевт и треньор. Европейски сертификат по психотерапия от 2005 г.
Психотерапевт в частна практика, в Център за психологическа подкрепа и към Фондация “SOS- семейства в риск”.
GSM: 0887 498 047;
e-mail: chalakova@gmail.com


 

Милена Иванова Манова – София
Позитивен психотерапевт, треньор по позитивна психотерапия на базово и майсторско ниво, Терапевтична практика с деца, възрастни, деца и тийнейджъри без родители, стари хора.
Месторабота: Институт по Позитивна Психотерапия - София, хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

GSM: 0899 175 517
e-mail: milenamanova@abv.bg


Валентина Христова – Велико Търново
Висше образование – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” – преподавател по бълг и руски език; магисътр по психология; специализации по позитивна психотерапия, аналитична и краткосрочна терапия, психодрама;
Правоспособен позитивен психотерапевт (2002) и треньор по позитивна психотерапия от 2004г.

тел.: 062 488 22
GSM: 0885 162 178
e-mail: vh@dir.bg

 

Донка Петрова – Г. Оряховица
Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2002г. и треньор по позитивна психотерапия от 2004г.
Психологичен консултант при безработни; индивидуална и групова психотерапия при жени и деца, жертви на насилие, психотерапевт при деца и възрастни.

GSM: 0889 019 125
e-mail: dmpetrova@yahoo.com

Снежанка Димитрова - гр. Варна
Магистър по психология, специалист по клинична психология; позитивен психотерапевт и майстор треньор по позитивна психотерапия. Психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.
GSM: 0887 311 948
e-mail: snejanka_ppt@yahoo.com

 
 Константин Воденичаров
Позитивен психотерапевт и Психодрама-терапевт от 2004г. Треньор по Позитивна психотерапия.
Индивидуална и групова терапия с деца, възрастни и уязвими семейства към Дирекция „Превенции” на Община Варна и в „Психотерапевтична практика – POSITUM”.
Консултативна и психотерапевтична работа със студенти и кандидат-студенти в риск към „Студентска служба за психологично консултиране и психотерапия”.
GSM:0886 542 745
e-mail: k.vodenicharov@abv.bg

Базови треньори:

Петя Хорозова – София
Психолог-психотерапевт на частна практика.
Сертифицирана като базисен треньор по позитивна психотерапия от 2004г.
Позитивен психотерапевт за деца и възрастни, фамилен психотерапевт.
Работи с методите на Юнгианството и дълбинната краткосрочна терапия, вкл. игротерапия.
GSM: 0888 354 558
e-mail: petia_h@yahoo.com

 

 Надежда Милева
гр. София
Магистър по психология, арт терапевт, сертифициран позитивен психотерапевт, базисен треньор по позитивна психотерапия. Психолог и психотерапевт работещ с деца, юноши и възрастни.

GSM: 0898592376
e-mail: nadejdavel@abv.bg

Д-р Стефанка Томчева - Шумен
Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2008 г., базисен треньор по позитивна психотерапия.
Сертифициран GCDF треньор и консултант – CenterforCredentialing&Education, Inc. Психолог – консултант в системата на образованието от 1995 г.
Обучение на групи – професионално ориентиране, ключови компетенции, умения за пригодност за заетост, управление на програми за кариерно развитие и съдействие при избор на кариера,
Терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.
GSM: 0885 888 700
e-mail: stefani_petkova@yahoo.com


 

 Ирина Кирякова
Магистър по Социални Дейности с профил Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства. Позитивен психотерапевт и член на ДППБ от 2009 година. От 2013 -  базов треньор. Неорайхианска психотелесна психотерапия и гещалт терапия. Игрова терапия за деца.
GSM: 0887 892 879;
e-mail: irina.lazarova@gmail.com

Евгения Христова
Магистър към СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифициран позитивен психотерапевт от 2008г. и базисен треньор в метода. Работи психотерапевтично с деца, възрастни и семейства. Психолог и координатор на терапевтично звено към „Фондация За Нашите деца”. Специализации в сферата на психодрама и арт-терапия, клиничен опит в психопатология, работа с жертви на насилие и с деца от институции, осиновители и приемни родители.
GSM: 0887 359 020
e-mail:evgeniya.yordanova@gmail.com


 

 Тодор Тодоров
гр. Варна

Бакалавър по „ Социална и приложна психология ”, магистър по „Приложна психология”. . Психотерапевт и базисен треньор към ДППБ, психодрама - терапевт към организация „Психотерапия 2000”.
От 2005г. работи, като психолог - психотерапевт на свободна практика в психотерапевтична практика "Позитум" - гр. Варна.
GSM: 0889 030 332
e-mail: positum@abv.bg

 

Диана Зафирова
гр. Пловдив
Висше образование ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, специалност „Социална психология” – 2001г.
Допълнителна професионална квалификация - „Съдебна психология” – 2005г.
Продължаващо обучение към ДИУУ / СУ „Климент Охридски” от 2006 до 2012г. „Актуални проблеми, подходи, техники в училищното консултиране”, София
Курс - „Оказване на психосоциална подкрепа при критично събитие” – БАН, ИИНЧ, департамент „Психология”, 2012г. и др.
Сертифицирана за работа с MMPI-A, DDE-2, Conners-3, Weksler
Психолог в образованието от 2001г.
Психолог и обществен възпитател към МКБППМН в р-н Южен, Пловдив от 2005г. – опит при работа с деца имащи девиантно поведение.
Позитивен психотерапевт и базов треньор по Позитивна психотерапия от 2014г.
GSM: 0877 227 787
e-mail: d_zafirova@abv.bg


  

 
 

 

   
 
© Copyright 2015 DPPB.org - All rights reserved.
Created by Max Effect