English LanguageBulgarian Language
 
 
 
 
 
 


     
 
Дейности: обучителна


WAPP актуализира учебните програми на базисно и майсторско ниво както следва:

Базисна програма
120 ЧАСА ТРЕНИНГ
Минимумът на  обучение е 200 часа (на ден 10 академични часа по 45 мин.), разпределени така: 120 ч. тренинг-семинари по съответната програма; 30 ч. интервизионни групи между семинарите, 40 ч. работа с литература и изписване на литературни обзори и 10 ч. изпитна предподготовка – реферат, себерефлексно есе, устен изпит

ПЪРВИ СЕМИНАР – 40ч.

I. Позитивен подход

1. Позитивно начало
1.1. “Positum, позитивно претълкуване , работа с бъдещето, принципът на надеждата, самопомощ
1.2. Практика с позитивно претълкуване

2. Транскултурален подход
2.1. Истории, притчи, езикови картини
2.2. Практика с трите елемента ( позитивно претълкуване, езикови картини и транскултурален подход )

ВТОРИ СЕМИНАР – 40ч.

II. Съдържателен подход
1.  Четири  форми на преработка на конфликта
1.1. Балансов модел за разпределение на енергията
1.2. Семеен модел
1.3. Модел за натрупване на собствен опит
1.4. Самоопит

2.  Актуални качества и способности
2.1. - за обич
2.2. - за познание
2.3. - работа с WIPPF

3. Трите стадия на интеракция
3.1. - на свързване
3.2. - на диференциране
3.3. - на отделяне

4.  Модел на конфликта
4.1. Актуален конфликт
4.2. Вътрешен конфликт
4.3. Основен конфликт
4.4. Ключов конфликт

ТРЕТИ СЕМИНАР – 40ч.

III.  Петстепенен подход
1.1. Наблюдение
1.2. Инвентаризация
1.3. Ситуативно окуражаване
1.4. Вербализация
1.5. Разширение на целите


Майсторска програма
Участниците на майсторско ниво следва да са завършили базовото ниво на обучение (сертификат от ДППБ), да са работещи специалисти в областта на медицината, психологията и социалните дейности и да са членове на WAPP и ДППБ с платен годишен членски внос.

ТЕОРИЯ – 280 ч. ( в рамките на най-малко 3 години )

Психодинамика (50ч.) – конфликти, генезис на конфликта, конфликтни типове родители, шест типа интеракция, три измерения на психологичната диагноза, петстепенен модел и работа с конфликтите, вербализиране на психодинамиката, връзката между конфликтите и възможностите за преработка.
Фамилна терапия (60 ч.) – структура на фамилната система, граници, норми и концепции, субсистеми, типове, фамилна диагностика, интеракции в ядреното и разширено семейство, видове семейна терапия в контекста на петстепенния модел, фамилни кризи и типове фамилна терапия. ФПТ на брачната двойка. Консултиране при решение за развод и в криза. Детско-юношеската проблематика като проблем на семейството.
Групова психотерапия (40 ч.) – групова динамика, роли, интеракции, видове групи, преработка на конфликти в група.
Психосоматика (40 ч.) – психосоматична зависимост, позитивно претълкуване на болестите, психотерапия и психосоматика.
Кризи и кризисна интервенция (50 ч.) – стрес, криза, микро и макро травми, кризи на развитието, кризи на стареенето, кризи на личността, видове кризисна интервенция.
Психопатология (40 ч.) ( с изключение на лекарите) – основни нозологични единици в детската, зряла и старческа възраст, екипна работа психиатър-психотерапевт.


ПРАКТИКА

Самопознание – 100 ч.:
20 ч. – лична терапия или индивидуално самопознание с позитивен психотерапевт и 80 ч. – самопознание в група;
150 ч. - самостоятелна терапевтична работа + минимум 5 индивидуални случая с 35 ч. системна супервизия;
120 ч. - с120 ч. работа с литература и изписване на тематични реферати
60 ч. - регулярни интервизионни групи между семинарите
100 ч. – практика в психиатрична клиника

Групови супервизии (60 ч.) – на базата на петстепенния модел на позитивната психотерапия, на базата на свободните асоциации.


Програма за обучение на треньори
ОБЩО 400 ч. Задължителна практика като психотерапевти - мин. 800 индивидуални или групови терапевт. часа; участие в минимум 2 интернационални тренинг-семинара за треньори
ПРАКТИКА НА КО-ТРЕНЬОР – 200 ч.
БАЛИНТ-ГРУПИ – 50 ч.
1 час супервизия след 4 часа самостоятелно водена терапия
СУПЕРВИЗИИ – 150 ч.
Документация на работен процес с група.

Обучителните модули се провеждат в удобно за групата време, преобладаващо в почивните дни от седмицата.

WAPP издава срещу съответна цена в Евро сертификат за позитивен психотерапевт.

Цена на учебен час (45 мин.): 4.00 лв.

Цена за един уикенд - 15 учебни часа: 60 лв.; индивидуални часове ( самопознание и супервизии): 30лв. (според решението на треньрскя съвет от м.12.2013г.
ДППБ си запазва правото за актуализация на цените съобразно държавната финансова политика.

Обучителни центрове: Обучителни центрове: Варна, София, Велико Търново, Пловдив.

При група от 10-12 души обучението се провежда в съответното населено място.
Заявки: чрез попълване на бланката (вж. бланка) или посредством контакт с ДППБ (вж. Адрес за контакт) или базисните треньори (вж. Списък на треньори).

Базисното ниво приключва с национален сертификат. Той позволява на притежателят му да ползва метода в непосредствената практика на специалиста, или като обучаващ се на майторско ниво да работи психотерапевтично под супервизия на майсторите-треньори на ДППБ.

WAPP издава срещу съответна цена в Евро сертификат за:
а/ след базово обучение и допълнителни 80 часа (супервизии – 5 мин. 2 до 5 консултативни часа; работа с литература и изписване на реферат от 5 стр.) - БАЗИСЕН КОНСУЛТАНТ ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ
б/ след майсторско ниво – СЕРТИФИЦИРАН ПОЗИТИВЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ

Tреньорите притежават сертификати от WAPP.

 
     
 
© Copyright 2014 DPPB.org - All rights reserved.
Created by Max Effect